Wednesday, 30/09/2020 - 07:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra năm 2020

PHÒNG GD&ĐTPHỔ YÊN

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

 

Số: /KH-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             Phúc Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra năm 2020

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra; Công điện số 43/CĐ- BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV); Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV) gây ra; Công văn số 224/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV); Công văn số 239/BGDĐT-GDTC ngày 22/01/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân;

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

Căn cứ công văn số128/SGDDT-CTTT ngày 30/01/2020 phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona

Căn cứ công văn số 58 /KH-PGDĐT30/01/2020 phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona mới

Trường Tiểu học Phúc Thuận II xây dựng Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona mới (nCoV) gây ra với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường Tiểu học Phúc Thuận II và trên địa bàn xã Phúc Thuận.

2. Yêu cầu

Xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng các tình huống về dịch bệnh trong trường học.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai các biện pháp phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

II. NỘI DUNG

  1. Triển khai các biện pháp phòng dịch

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV) gây ra của trường Tiểu học Phúc Thuận II. Ban chỉ đạo thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với Ban Chỉ đạo thị xã Phổ Yên, phối hợp với Trung tâm Y tế để thu thập thông tin, diễn biến của dịch bệnh, kịp thời có biện pháp phòng,chống dịch bệnh.

- Thực hiện triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ- BGDĐT ngày 28/01/2020 Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GDĐT, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của phòng Giáo dục đào tạo Phổ Yên số: 58/KH-PGDĐT ngày 30/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về nguyên nhân, hậu quả của bệnh do virus Corona và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân; Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra. Hướng dẫn cho học sinh có ý thức và kỹ năng phòng và phát hiện bệnh.

- Khuyến cáo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn phòng học, phòng làm việc và khuôn viên trường học, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.

2. Hướng dẫn xử lý các tình huống phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

a. Tình huống 1: Khi chưa ghi nhận có trường hợp bệnh trong trường học

- Chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành GDĐT, ngành y tế và chính quyền địa phương. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại các đơn vị trường học trên địa bàn, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể trên địa bàn để theo dõi sát tình hình dịch bệnh, nắm bắt kịp thời thông tin dịch bệnh của ngành y tế và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp trên về tình hình dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

- Tiến hành phối hợp với y tế cơ sở phun khử khuẩn tại trường học

- Hướng dẫn công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tự có ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Phân công trực theo dõi, tiếp nhận, xử lý thông tin dịch bệnh từ học sinh, phụ huynh học sinh và các kênh thông tin của ngành GDĐT, Y tế, của chính quyền địa phương, báo cáo các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh cho nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Trong thời gian học sinh nghỉ học nhà trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử trùng.

2. Tình huống 2: Khi xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh do virus Corona mới xâm nhập trong trường học nhưng chưa phát hiện lây lan

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Ngành tổ chức họp hằng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo thông tin trường hợp nhiễm bệnh cho Ban Chỉ đạo các cấp, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện cách ly, điều trị

+ Thường xuyên cập nhật các thông tin, bổ sung các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và tình hình dịch bệnh.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh không hoang mang, lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

+ Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần và thông tin kịp thời trên hệ thống chính thức của nhà trường.

3. Tình huống 3: Khi phát hiện có các trường hợp nhiễm bệnh do virus Corona mới lây lan trong trường học

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch hàng ngày để thống nhất chỉ đạo kịp thời các hoạt động chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh xin ý kiến cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học.

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp cách ly áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong khu vực ổ dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, đăng tải các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân viên y tế … tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà trường.

2. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, học tập kinh nghiệm ngoài nhà trường, không tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động tập thể ngoài trường học đến khi Bộ Y tế thông tin chính thức đã kiểm soát được dịch bệnh do virus corona gây ra.

3. Hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch học bù theo hướng dẫn của Sở GDĐT sau thời gian nghỉ phòng chống dịch;

4. Thống kê báo cáo số lượng diện tích xây dựng và diện tích khuôn viên trường học cần phun khử trùng, liên hệ với các Trạm y tế cấp để đảm bảo 100% các đơn vị đều được phun khử trùng, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

4. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh phản ánh, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo thị xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra của trường Tiểu học Phúc Thuận II, yêu cầu các đồng chí giáo viên, nhân viên, nhân viên y tế… trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Nhân viên y tế trường học;

- Giáo viên; nhân viên trong nhà trường;

- Lưu: VP, YT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

NGÔ THƯỢNG HẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 17
Tháng 09 : 700
Năm 2020 : 5.331